380.000

𝐌𝐀̂̃𝐔 𝐃𝐀̣ 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇 𝐍𝐇𝐄̣ 𝐍𝐇𝐀̀𝐍𝐆 – 𝐃𝐈̣𝐔 𝐃𝐀̀𝐍𝐆 ‼🌲💃
Bờm mời cả nhà Lên Đơn ạ 🛒👇‼
𝐊𝐡𝐚̆𝐧 𝐂𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐚́ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 🏡
➡ 13/23 Duy Tân, F15, Phú Nhuận
☎️ 0938.445.719