380.000

𝐌𝐀̂̃𝐔 𝐃𝐀̣  ‼🌲💃
Bờm mời cả nhà Lên Đơn ạ 🛒👇‼
𝐊𝐡𝐚̆𝐧 𝐂𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐚́ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 🏡
➡ 13/23 Duy Tân, F15, Phú Nhuận
☎️ 0938.445.719